20. til 23. juni 2019
Ring på: 3998 5849

Arrangørområde

På denne side kan du finde informationer, som er vigtige for dig der er arrangør.

Bag Kultur- & Festdagene står kommunen som tovholder, I kan sammen med en lang række af aktive og afgørende medarrangører som Børneulykkesfonden, gadeforeninger, kulturinstitutioner, ambassader, kirker, Ungdomsskolen, bibliotekerne, foreninger, musikentusiaster, kulturfolk, frivillige, foredragsholdere og en lang række bidragsydere være med som arrangør.

Mangler I inspiration, samarbejdspartnere eller information skal I endelig kontakte os.

Du finder ’tilmeldingsknappen’ nederst på denne side.

Kalender

 • Kultur- og Festdage afholdes fra den 20. til 23. juni 2019.
 • Opstartsmøde for Kultur- og Festdage afholdes altid primo februar. I 2019 er det den 05. februar kl. 19:30-21:00, sted: Øregårdssalen, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup, tilmelding 
 • Deadline på tekst og billeder til års program den 15. marts 2019, kl. 12:00
 • Arrangør registrere arrangements tekst på www.kultunaut.dk efter vi har udsendt det samlede program til arrangørens gennemsyn
 • Det færdige programmer for festdagene udsendes til arrangør mf. 3 uger inden festdagene afholdes, grundet lange forsendelses tid
 • Festdagene dækker ikke nogen form for økonomiske tab, ved en arrangørs, organisation, erhvervsdrivende eller udstillers medvirken.
 • Festdagene kan kun annoncere og planlægge med tilmeldte arrangementer via hjemmesiden her. Tilmeldingen findes nederst på denne side.

For at få udbetalt et tildelt til skud, skal I som arrangør:

 • Om tilskud kan imødekommes oplyses hurtigst muligt efter program deadline. Tilskud fordeles ikke efter først til mølle princippet fra 2018
 • For at modtage tilskud fra Kultur- & Festdage arrangementspulje lægger vi vægt på, at ansøger har relation til Gentofte, og at arrangementet afholdes i Gentofte Kommune i forbindelse med årets Kultur- & Festdage
 • Tilskud skal søges forud indgåelse af kontraktlige forpligtelser
 • Sammen med den økonomiskeansøgning, fremsendes på mail opstillet regnskab for det samlede arrangement
 • Hvis arrangementet og/eller arrangementsbudgettet undervejs ændres markant skal dette meddeles til Kultur- & Festdage. Herefter tages stilling til om ændringen er i et omfang, som kræver en revideret ansøgning og godkendelse
 • Arrangør er ansvarlig for selv at indhente nødvendige tilladelser til afvikling af aktiviteten og indberette musik/koncerter mm. KODA mv.
 • Arrangementet skal tilmeldes www.kultunaut.dk
 • Fremstilles eget PR materiale (eksempelvis folder, nyhedsbrev/mail, hjemmeside, program mm), skal der herpå nævnes at arrangementet er støttet af Kultur- & Festdage
 • Arrangementer under Kultur- & Festdage er som udgangspunkt gratis (uden entré)
 • Der ydes ikke tilskud til: Arrangementer der har fundet sted, eget fremstillet PR materiale, fortæring og udskænkning af nogen art
 • Bevilliget tilskud udbetales via. EAN faktura oprettet af modtageren. EAN-nummer 5798008614903. Modtager: Gentofte Hovedbibliotek, Ahlmanns Allé 6, 2900 Hellerup, Personreference: PerSohl/’arrangemet navn’.
 • Når en kort evaluering med billeder og opstillet regnskab er modtaget, vil tilskuddet blive sat til betaling

Kulturafdelingen arbejder hele tiden på at blive bedre og bruger evalueringen aktivt i udviklingen af Gentofte Kommunes kulturelle tilbud til borgerne.

Tilmelding.

Arrangementer indtastes her (Husk at tryk på SEND. Får du ikke en kvittering på din skærm er tilmeldingen ikke sendt)

Arrangørtilmelding